Tag Archives: สื่อสาร

ชี้ทาง 5 ระบบหน้าที่ของ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณจำต้องรู้แจ้ง

ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นระบบชุมสายที่ดีไซน์มาให้ใช้ในสหพันธ์ที่จำเป็นต้องมีการใช้ติดต่อในงานติดต่อสื่อสารจำนวนมาก อีกนัยหนึ่งการใช้ติดต่อมากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นต้นไป เพราะการใช้ต่อโทรศัพท์ในงานติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันนั้นจึงจำต้องมีระบบที่รองรับการติดต่อสื่อสารอย่างทรงคุณภาพและมีความสามารถสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายที่จำเป็นต้องมีการพบปะประสานงานกันอยู่เสมอ อย่างฝ่ายผู้ซื้อสัมพันธน์หรือบริการลูกค้า สำหรับระบบการทำงานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ มีดังนี้   ระบบโอนสายติดต่อ ระบบการโอนสายโทรนี้คือการใช้งานร่วมกับการติดต่อที่มีฟังก์ชั่นงานที่สามารถโอนสายได้ พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นเหตุให้ผู้สื่อสารนั้นมิผิดพลาดการพบปะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคม บริษัทที่จำเป็นต้องใช้งานติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ พอให้งานติดต่อสื่อสารนั้นมีศักยภาพมากมาย   ระบบตอบกลับอัตโนมัติ การจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ช่วยทำให้การใช้งานติดต่อสามารถติดตั้งระบบตอบโดยอัตโนมัติ ถ้าปรากฏกรณีที่ไม่อาจรับสายโทรศัพท์ได้ ซึ่งเป็นช่องทางงานติดต่อสื่อสารที่เพิ่มความคล่องให้กับคุณ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดแจงให้ผู้สื่อสารสามารถเข้าใจว่าปลายสายไม่สะดวกรับสายด้วยเหตุว่าอะไร เป็นต้นว่า การสัมมนา การหยุดงาน เป็นต้น   ระบบฝากข้อความความเห็น การใช้ต่อโทรศัพท์ที่มีการวางระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งเป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยนี้ จะมีระบบฝากข้อความเพื่อผู้ที่โทรศัพท์เข้าได้ ซึ่งการฝากข้อความจะช่วยให้ไม่ผิดพลาดการโทรศัพท์ที่สำคัญ เป็นพิเศษในกรณีที่ต้องมีสัมมนา ลาเจ็บป่วย ลากิจ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on ชี้ทาง 5 ระบบหน้าที่ของ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณจำต้องรู้แจ้ง