ฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้ที่บ้านในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น มนุษยชาติต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและวิถีชีวิตด้วย สิ่งต่างๆ ไม่เหมือนเดิมเมื่อสองสามทศวรรษก่อนอีกต่อไป เนื่องจากทรัพยากรพลังงานทั่วโลกกำลังลดลงอย่างมาก การเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเร่งด่วนในการผลิตและการใช้งานในอุตสาหกรรมจึงกลายเป็นความจำเป็นของชั่วโมงนี้ สาเหตุหลักของการสูญเสียความร้อนเกิดจากฉนวน ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ หลังจากหลายปีของการวิจัยและศึกษาวัสดุต่างๆ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความร้อนได้ถูกกำหนดและนำไปใช้จริง

ฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้ช่วยให้การไหลของความร้อน

ไม่บุบสลายภายในหรือภายนอกอาคารตามความต้องการ ฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้ด้วยการผสมผสานวัสดุต่างๆ ที่ช่วยในการกักเก็บความร้อน วัสดุสามารถมีรูปร่าง พื้นผิว หรือขนาดใดก็ได้ เพื่อรักษาความร้อนจากความเสียหายทางกลและสิ่งแวดล้อม มีการใช้การเคลือบหลายชั้นเพื่อปิดผนึกฉนวน สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มรูปลักษณ์และช่วยประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนเชิงกลใช้ในหลายสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล การจ่ายน้ำประปาทั้งร้อนและเย็น ระบบตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้เชิงกลใช้วัสดุเพื่อควบคุมการเพิ่มความร้อนหรือการสูญเสียความร้อนบนอุปกรณ์ เช่น ท่อส่ง หม้อไอน้ำ ปล่อง ถังเก็บ ปล่องควัน ระบบจำหน่ายไอน้ำและคอนเดนเสท เป็นต้น หน้าที่พื้นฐานของฉนวนกันความร้อนคือการให้ความต้านทานความร้อนที่ไหลผ่านวัสดุฉนวนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ฟังก์ชันนี้ วัสดุฉนวนจำเป็นต้องลดอัตราการถ่ายเทความร้อนหรือการไหลของความร้อนจากพื้นผิวที่อุ่นกว่าไปยังพื้นผิวที่เย็นกว่า

พลังงานจะไหลผ่านของแข็งจากโมเลกุล

หนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่งในวัสดุ ผ่านกระบวนการที่ได้รับอิทธิพลจากการสัมผัสทางกายภาพของอนุภาค และสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการไหลของความร้อน ความแตกต่างของอุณหภูมิโดยการนำความร้อนเป็นตัวกำหนดการไหลของความร้อนในวัสดุเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ การไหลของความร้อนจะถูกส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอากาศร้อน ก๊าซหรือของเหลว การเคลื่อนที่ของการไหลของความร้อนจะได้รับอิทธิพลจากการพาความร้อนตามธรรมชาติหรือการพาความร้อนแบบบังคับ

ฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้อาจมีราคาแพงในการติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากกว่าต้นทุนเริ่มต้นในแง่ของราคา ความสะดวกสบาย และสิ่งแวดล้อม บ้านใหม่ส่วนใหญ่สร้างด้วยฉนวนกันความร้อนแบบแจ๊คเก็ตถอดได้ที่ติดตั้งไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายหลังที่ยังคงอยู่โดยไม่มีวัสดุที่เป็นฉนวนรูปแบบใด หรือแบบที่พวกเขามีจำเป็นต้องเปลี่ยน ยี่สิบถึงสามสิบปีคือระยะเวลาเฉลี่ยที่ฉนวนกันความร้อนยังคงอยู่ที่ระดับประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนฉนวนที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม วัสดุอาจยังทำงานได้ดี

 

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.