มารู้จักกับอาชีพตากล้อง โดย koh samui photographer

คนถ่ายรูป หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการฉายรูปโดยใช้กล้องถ่ายรูป อาจจัดได้ว่าเป็นตัวละคร เนื่องจากว่าช่างถ่ายรูปสามารถจัดวางชิ้นส่วน (composition) ที่จะปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับวิถีทางของดาราจินตนาการทั่วไป แต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่เขียนภาพด้วยแสง หรืออาจจะจัดเป็นเพียงแค่ช่างผู้มีความสามารถเฉพาะอย่างเดียว

koh samui 1

ช่างภาพจำเป็นต้องเข้าใจแสงและส่วนผสมจึงจะสามารถฉายรูป ออกมาได้อย่างครบถ้วนแบบและดีได้ ซึ่งจะว่าด้วยตัวบทของแสงในฟิสิกส์โดยตรง แต่ช่างภาพนำคุณสมบัติของแสงมาประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลป์ได้ อาจมีอย่างในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิดเห็นและจินตนาการของตน ซึ่งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามแนวคิดของคนทั่วไป

กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ทำหน้าที่รับแสงในผลรวมที่พอควรเพื่อใช้ในการสร้างภาพ กลไกและส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล้องทำงานเนื่องกันในการที่จะคุมผลรวมแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังควบคุมความชัดของภาพ ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ

คำนิยามของการฉายรูป มี 2 ประเด็น คือ

1. เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทำผลสะท้อนระหว่างอุปกรณ์ไวแสงกับแสง

2. เชิงศิลปะ หมายถึง การนึกภาพด้วยแสงและเงารวมทั้งการผสมสีเพื่อถ่ายทอดความนัย หัวใจ อารมณ์ หรือความคิดเห็น

บริการรับถ่ายรูปด้วยคณะทำงานตัวยง ไม่ว่าจะเป็น  koh samui photographer  Phuket photographer    Krabi photographer     Thailand Wedding Videographer and Photographer services

 

 

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.